Hướng Dẫn Sửa Đèn Chớp Lai Sân Khấu

Phần 1: Hướng dẫn đánh “pan” không nhận DMX. Pan này tương đối đơn giản! Bạn cứ kiểm tra dây tín hiệu, sau đó lần đường dây kiểm tra xem dây có thông với board khiều khiển không? Nếu dây vẫn còn có nghĩa là board của bạn đã chết DMX, bạn hãy thay IC […]